tirsdag 8. september 2020

Libeller & vannymfer august 2020

Myrmetallibelle - Somatochlora arctica

Torvmoselibelle - Aeshna subarctica

Blodhøstlibelle - Sympetrum sanguineum

Svarthøstlibelle - Sympetrum danae

Nordmetallvannymfe - Lestes sponsa

Septemberlibelle - Aeshna mixta

Myrmetallibelle - Somatochlora arctica

Blågrønnlibelle - Aeshna cyanea

Nordmetallvannymfe - Lestes sponsa

Starrlibelle - Aeshna juncea

Svarthøstlibelle - Sympetrum danae

Myrmetallibelle - Somatochlora arctica

Senhøstlibelle - Sympetrum striolatum

Blågrønnlibelle - Aeshna cyanea

Gråtorvlibelle - Leucorrhinia albifrons

Starrlibelle - Aeshna juncea

Brunlibelle - Aeshna grandis

Senhøstlibelle - Sympetrum striolatum

Myrmetallibelle - Somatochlora arctica

Starrlibelle - Aeshna juncea

Svarthøstlibelle - Sympetrum danae

,
Torvmoselibelle - Aeshna subarctica

Svarthøstlibelle - Sympetrum danae

Brunlibelle - Aeshna grandis

Blodhøstlibelle - Sympetrum sanguineum

Nordmetallvannymfe - Lestes sponsa

Senhøstlibelle - Sympetrum striolatum

Blågrønnlibelle - Aeshna cyanea

Septemberlibelle - Aeshna mixta

 

lørdag 5. september 2020

Sommerfugler - August 2020

Ospetredreper - Acossus terebra

Sølvkåpe - Issoria lathonia

Keiserkåpe - Argynnis paphia

Kystringvinge - Hipparchia semele

Sølvkåpe - Issoria lathonia

Oreflikmåler - Ennomos alniaria

Kystringvinge - Hipparchia semele

Bueskogmåler - Dysstromatruncata