lørdag 11. september 2021

Fredrikstad og Hvaler, Østfold (Viken) 23-24. juli 2021

Vepseedderkopp - Argiope bruennichiBlodhøstlibelle - Sympetrum sanguineum

Gullringvinge - Aphantopus hyperantus

Gulvingehøstlibelle - Sympetrum flaveoum

Blodhøstlibelle - Sympetrum sanguineum

Sørhøstlibelle - Sympetrum vulgatum

Blodhøstlibelle - Sympetrum sanguineum

Sørhøstlibelle - Sympetrum vulgatum

Sørhøstlibelle - Sympetrum vulgatum

Biulv - Philanthus triangulum

Andematdammott - Cataclysta lemnata

Sørmetallvannymfe - Lestes dryas, male.

Nordmetallvannymfe - Lestes sponsa, female.Vikerkilen

Engmauremåler - Epirrhoe tristata

Brun bakkemåler - Scotopteryx chenopodiata

Skipstadkilen

Kommasmyger - Hesoeria comma

Trelerke - Lullula arborea

Geithams - Vespa crabro
Sumpgresshoppe - Stethophyma grossum

Sørhøstlibelle - Sympetrum vulgatum

Sumpurtemåler - Scopula immutata

Dobbeltbekkasin - Gallinago media

Sørhøstlibelle - Sympetrum vulgatum

Fiskeørn - Pandion haliaetus


Sørhøstlibelle - Sympetrum vulgatum

Blodhøstlibelle - Sympetrum sanguineum

Stratiomys sigularior


Stor takk til Stein Engebretsen for guiding og tilrettelegging.