søndag 12. juli 2015

Juni-Mix 2015

Ospeglassvinge

Firflekklibelle

Stor torvlibelle

Buttsnutefrosk

Måneblåvannymfe

Rødveps

Gulhåret lykteblomsterflue

Liten torvlibelle

"Lys jordhumle" sp.

Rødbeint engrovflue

Tistelsommerfugl

Tiriltungesmyger

Slettsnok

Gulflekksmyger

Engsmyger

Bjørkelurvemåler

Måneblåvannymfe

Lindesvermer

Ospesvermer

Punkttigerspinner

Sitronmåler

Firflekklibelle

Gul tigerspinner

Skyggefly

Praktdroneflue

Smal skumringsmåler

Slettsnok

Broket lundfly

Øyemåler

Dagsvermer

Kveldpåfugløye

Psikveldfly

Liten snabelsvermer

Ospesvermer

Furusvermer

Flekkhalvspinner

Hvit c

Stor snabelsvermer

Ospeglassvinge