fredag 1. mars 2019

Nattsommerfugler - Eikelunden, Mandal februar 2019

Eikelurvemåler - Biston strataria.

Kaprifolfingermøll - Aluctia hexadactyla.

Vårfrostmåler - Agriopis marginaria.

Vårvikler - Tortricodes alternella.

Flekkflatfly - Conistra rubiginosa.

Grønn flatvikler - Acleris literana.

Eikefrostmåler -Agriopis leucophaearia.

Bølgefly - Eupsilia transversa.

Flekkflatfly -Conistra rubiginosa.

Vintermåler -Alsophila aesularia.

Eikefrostmåler - Agriopis leucophaearia.

Variabelt flatfly - Conistra vaccinii.

Ypsolopha ustella.

Marsmåler - Phigalia pilosaria.

Eikefrostmåler - Agriopis leucophaearia.

Bølgefly - Eupsilia transversa.

Eikelurvemåler - Biston strataria.

Robinson Moth Trap

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar