lørdag 6. september 2014

August-mix 2014

Sitronsommerfugl - Gonepteryx rhamni.

Høstøyenstikker - Aeshna mixta.

Buorm - Natrix natrix.

Musvåk - Buteo buteo.

Vanlig øyenstikker - Aeshna juncea.

Keiserkåpe - Argynnis paphia.

Nordfirfisle - Lacerta vivipara.

Bakkehumle - Bombus humilis.

Tistelsommerfugl - Vanessa cardui.

Vanlig metallvannymfe - Lestes sponsa.

Taggvingefly - Phlogophora meticulosa.

Brun øyenstikker - Aeshna grandis.

Sørgekåpe - Nymphalis antiopa.

Vandrefalk - Falco peregrinus.

Hvit c - Nymphalis c-album.

Hagtornspinner - Trichiura crataegi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar