fredag 4. juli 2014

Juni-mix fra Aust & Vest-Agder 2014

Buttsnutefrosk (Rana temporaria).

Vårøyenstikker (Brachytron pratense).

Myr-metalløyenstikker (Somatochloria arctica).

Nordpadde (Bufo bufo).

Firflekklibelle (Libellula quadrimaculata).

Kongeøyenstikker (Cordulegaster boltonii).

Grønnstilk (Tringa glareola).

Stor torvlibelle (Leucorrhinia pectoralis).

Hoggorm (Vipera berus).

Smal skumringsmåler (Plagodis dolabraria).

Liten blålibelle (Orthetrum coerulescens).

Kongeøyenstikker (Cordulegaster boltonii).

Kongeøyenstikker (Cordulegaster boltonii).

Liten torvlibelle (Leucorrhinia dubia).

Liten blålibelle (Orthetrum coerulescens).

Vanlig metalløyenstikker (Somatochlora metallica).

Buttsnutefrosk (Rana temporaria).

Rødbrun høstlibelle (Sympetrum striolatum).

Liten blålibelle (Orthetrum coerulescens).

Kveldpåfugløye (Smerinthus ocellata).

Ospesvermer (Laothoe populi).

Rødbrun høstlibelle (Sympetrum striolatum).

Myrtigerflue (Sericomyia silentis).

Dødningehodeblomsterflue (Myathropa florea).

Bjørkelurvemåler (Biston betularia).

Nordisk blåvannymfe (Coenagrion johanssoni).

Bergringvinge (Lasiommata petropolitana)

Svalestjert (Papilio machaon).

Blåvingevannymfe (Calopteryx virgo).

Neslesommerfugl (Nymphalis urticae).

Blåvingevannymfe (Calopteryx virgo).

Gulflekksmyger (Carterocephalus palaemon).

Sikksakktannspinner (Notodonta ziczac).

Engsmyger (Ochlodes sylvanus).

Torvmoseøyenstikker (Aeshna subarctica).

Oksehodespinner (Phalera bucephala).

Stor snabelsvermer (Deilephila elpenor).

Stor snabelsvermer (Deilephila elpenor).

Stor snabelsvermer (Deilephila elpenor).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar